Om BKK

law

BKK är en ideell förening vars medlemmar representerar byggherrarnas, entreprenörernas och konsulternas intressen i byggbranschen. Styrelsen består av nio ledamöter och nio suppleanter.

Enligt stadgarna är BKK:s syfte att utgöra ett förhandlingsorgan för huvudmännen om allmänna villkor för olika typer av kontrakt, att arbeta för efterlevnad av överenskommelser som gjorts  inom föreningen och att bedriva därmed sammanhängande verksamhet. Allmänna villkor som BKK har tagit fram, AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07, används idag i stor omfattning i kommersiella avtal i byggbranschen.

BKK:s grundläggande uppdrag, vision och mål för åren 2015-2018 är

Uppdrag

BKK ska äga, förvalta och utveckla rättssäkra och balanserade standardavtal för svensk samhällsbyggnadssektor, med därtill hörande dokument. BKK ska verka för att tillämpningen av standardavtalen är hög och att en balanserad riskfördelning upprätthålls. BKK ska bidra till rättstillämpningen av dessa bestämmelser.

Vision

Att samhällsbyggandets parter har långsiktigt optimala allmänna bestämmelser som används i alla entreprenad- och konsultavtal.

Mål

 1. Standardavtal i samklang med samtiden
  Entreprenad- och konsulträttsliga avtal ska:
 • främja sund konkurrens, hög produktivitet, innovation, kvalitet och kostnadseffektivitet,
 • främja samarbete, effektiv kommunikation och lojalitet
 • vara i samklang med obligationsrätten med beaktande av entreprenad- och konsulträttens särdrag
 • vara transparenta och förutsägbara
 • ha hög kvalitet
 • vara användarvänliga
 • ha en optimal riskfördelning
 • sänka transaktionskostnader
 1. Underlätta standardavtalens tillämpning och rättstillämpning
  BKK ska kontinuerligt vara uppdaterad på rättspraxis och dess betydelse. BKK ska arbeta för att bestämmelsernas innebörd är tydlig.
 1. Kvalitetssäkra och effektiva arbetsmetoder och processer
  BKK ska skapa och upprätthålla kvalitetssäkra och effektiva arbetsmetoder och arbetsprocesser. BKK ska fokusera på kärnverksamheten och att kvalitet uppnås i denna.
 1. Känt och respekterat varumärke
  BKK och standardavtalen ska vara kända i branschen. BKK ska kontinuerligt vara uppdaterat på hur standardavtalen fungerar i branschen och ta ställning till och genomföra aktiviteter vid behov.
 2. Färre omotiverade och/eller olämpliga avsteg
  Omotiverade och olämpliga avsteg ska bli färre så att transaktionskostnader sänks ytterligare och förtroendet för standardavtalen och BKK är högt.

Medlemmar

Styrelse

Ledamöter

Charlotta Lindmark (ordförande)
Trafikverket

Magnus Ljung
Sveriges Kommuner och Landsting

Petter Jurdell
SABO

Magnus Sjöberg (Stockholms Hamnar)
Byggherrarna

Olof Johnson
Sveriges Byggindustrier

Tomas Jonasson (Skanska Sverige AB)
Sveriges Byggindustrier

Fredrik Mejhert
Installatörsföretagen

Lovisa Elmgren
Installatörsföretagen

Staffan Carenholm
Svenska Teknik&Designföretagen (STD)

Suppleanter

Göran Wahlström
Fortifikationsverket

Gustav Lidegran (Trafikverket)
Byggherrarna

Carl Fläring (HSB Bostad)
HSB Riksförbund

Nicklas Björklund
Byggherrarna

Hanna-Lotta Nielsen (Täby kommun)
Byggherrarna

Erik Boman (Svevia AB, Arriba Byggnads AB)
Sveriges Byggindustrier

Maria Forsgren (Peab AB)
Sveriges Byggindustrier

Fredrik Jonsson (Bravida)
Installatörsföretagen

Göran Johansson (Bravida)
Installatörsföretagen

Erik Sellgren
Svenska Teknik&Designföretagen (STD)

Kontakta BKK

Sekreterare i BKK:

Carina Utterström Mace
sekreterare@foreningenbkk.se
Tel. 08-698 58 00

Postadress:

BKK
c/o Carina Utterström Mace
Sveriges Byggindustrier (BI)
Box 5054
102 42 Stockholm