Byggandets Kontraktskommitté

BKK är en ideell förening med olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal. Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABK 09 är t ex BKK-produkter.
BKK avger också utlåtanden och förtydliganden rörande frågor om tolkning av villkoren i de Allmänna bestämmelserna.

BKK kan också i vissa fall specificerade i AB 04 och ABT 06 utse ledamöter till överbesiktningsnämnd.

Aktuellt

Revideringsarbetet

Revideringsarbetet har nu nått så pass långt att det bör finnas färdiga utkast att remittera efter sommaren. Hur detta kommer att gå till meddelas här på hemsidan. Läs mer om den pågående revideringen av AB 04 och ABT 06 här.

Konkurrensverkets förslag till ställningstagande om ändringar enligt ÄTA-bestämmelserna

Konkurrensverket har publicerat ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i lagen om offentlig upphandling (LOU) i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Konkurrensverkets förslag är publicerat här. BKK delar inte Konkurrensverkets uppfattning så som det uttrycks i förslaget och har lämnat synpunkter till Konkurrensverket. BKK:s yttrande över förslaget är publicerat här.

 

Dataskydd inom BKK

Om BKK

Såhär arbetar BKK

Produkter

Beställ publikationer

Utlåtanden

Förteckning över utlåtanden

In English

Presentation in English

Revidering

Nyheter från revideringen av AB 04/ABT 06

Kontakta oss

Kontaktuppgifter