Kontakta BKK

Sekreterare i BKK:
Anders Bengtsson
sekreterare@foreningenbkk.se
Tel. 010-123 63 53

Postadress:
BKK
c/o Anders Bengtsson
Trafikverket, avdelning juridik
781 89 Borlänge

Frågor om utseende av ledamot i överbesiktningsnämnd 

BKK ska, under förutsättningar som anges i AB 04/ABT 06 kap 7 § 8, utse ledamot i överbesiktningsnämnd. Ansökan om utseende av ledamot i överbesiktningsnämnd skickas till sekreteraren. Handläggningstid är normalt cirka tre veckor.

För att underlätta handläggningen ska följande uppgifter framgå av ansökan:

  • Fullständiga namn och kontaktuppgifter till parterna
  • Vilket projekt som avses och var projektet är beläget
  • Vilket standardavtal som gäller för entreprenaden
  • Vilken typ av entreprenad (fackområde) det handlar om
  • Vilken besiktning, datum för besiktningen och vilka frågor som är aktuella för överbesiktning (om det är många frågor går det bra att sammanfatta typ av frågor)
  • Tidpunkt då överbesiktning påkallats
  • Vilken överbesiktningsman som redan har utsetts av respektive part samt datum när detta skedde och kontaktuppgifter