Byggandets Kontraktskommitté

BKK är en ideell förening med olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal. Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABK 09 är t ex BKK-produkter.
BKK avger också utlåtanden och förtydliganden rörande frågor om tolkning av villkoren i de Allmänna bestämmelserna.

BKK kan också i vissa fall specificerade i AB 04 och ABT 06 utse ledamöter till överbesiktningsnämnd.

Aktuellt

Revideringsarbetet

BKK beslutade 2015 att revidera AB/ABT. En arbetsgrupp har arbetat med projektet sedan 2016. Efter en analysfas påbörjades revideringsarbetet 2017. BKK:s styrelse följer löpande och nära arbetsgruppens arbete. Arbetet bedrivs mot tidplan. Denna ses regelbundet över och justeras vid behov.

Som på så många andra områden innebar coronapandemin väsentliga förändringar av förutsättningar. Att inte kunna träffas fysiskt, liksom behovet av stöd i medlemmarnas egna verksamheter, påverkade  möjligheterna till optimal framdrift i projektet. Samtidigt har arbetet fortgått och BKK:s målsättning är, trots det osäkra omvärldsläget, att AB 22 ska kunna vara färdigt att gå ut på remiss under årets sista kvartal 2022.

Nyheter om revideringen publiceras här, under Revidering. Det är fortfarande möjligt att lämna synpunkter på nuvarande bestämmelser. Innan produkten publiceras planerar BKK att ha ett sedvanligt remissförfarande. Närmare information om remissförfarandet kommer att meddelas här på hemsidan.

Dataskydd inom BKK

Om BKK

Såhär arbetar BKK

Produkter

Beställ publikationer

Utlåtanden

Förteckning över utlåtanden

In English

Presentation in English

Revidering

Nyheter från revideringen av AB 04/ABT 06

Kontakta oss

Kontaktuppgifter