Byggandets Kontraktskommitté

BKK är en ideell förening med olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal. Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABK 09 är t ex BKK-produkter.
BKK avger också utlåtanden och förtydliganden rörande frågor om tolkning av villkoren i de Allmänna bestämmelserna.

BKK kan också i vissa fall specificerade i AB 04 och ABT 06 utse ledamöter till överbesiktningsnämnd.

Aktuellt

Hur följer jag enklast revideringsarbetet?
Nyheter om revideringen publiceras här, under Revidering, efter varje styrelsemöte.
Det är fortfarande möjligt att lämna synpunkter på nuvarande bestämmelser.
Ambitionen är att publicera produkten 2021. BKK planerar att dessförinnan ha ett sedvanligt remissförfarande.
Närmare information om remissförfarandet kommer att meddelas här på hemsidan.

Dataskydd inom BKK

Om BKK

Såhär arbetar BKK

Produkter

Beställ publikationer

Utlåtanden

Förteckning över utlåtanden

In English

Presentation in English

Revidering

Nyheter från revideringen av AB 04/ABT 06

Kontakta oss

Kontaktuppgifter